Share On Facebook
Share On Twitter

Motxila txikia dugu

Libre izateko eta zu ere libre izaten laguntzeko. Urte luzetan komunikazioaren sustrai eta adarretan ibilitakoak. Arituan adituak gara. Esperientzia guztietan gazte, haien baturan heldu. Hamaika istorio bizi eta hamaika historiako subjeku.  

Ez dugu lehiakiderik

Konpetentzian ez dugu lehiakiderik, lagunak baizik: horregatik lagun ditugu sortzaileak, diseinatzaileak, programatzaileak, ilustratzaileak eta baita komunikazio zuzendariak ere.

Egiteko bat dugu

Gure asmoa bat eta bakarra da: gu bezain txiki edo handi den herri honetan aritu, haritu eta asebete. Konbentzituta gaude ia ezinezkoa dela herrigintza egitea kalitatezko komunikaziorik gabe.

Gugan konfidantza erakutsi dute

Zerbitzuak

Komunikazioa

Komunikazio instituzionalean dugun esperientzia da gure indargune nagusia. Horretarako, arriskuak, aukerak, gabeziak, indarguneak... elkarrekin aztertu eta komunikazio estrategia marraztuko dugu.

Baloreak

Izan erakunde, eragile edota enpresa gurekin gobernatzeko modu eta baloreak zainduko dituzu. Zure ingurukoekin kalitatezko harremanak sortuko ditugu. Erakundearen nortasuna eta baloreak defendituko ditugu Lehendik ere mila krisi ikusi eta gainditu baditugu zure balizko krisia gurea ere izango da.

Euskarriak

“Ez komunikatzea” ezinezko egingo dizugu. Egunerokoan bezalatsu, persuasioa izango da gure lagun. Diseinu lanak, web orriak, bestelako zenbait euskarri estrategia horren zerbitzura doituko ditugu, gure zerbitzuen bidez.

   

Kontatu zein ideia duzun buruan

Zure E-posta (beharrezkoa)

Mezua